Kawa z Immunologiem

Kawa z immunologiem to cykliczne spotkania przeznaczone dla rodziców i pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami odporności. Pierwszy cykl zaczynamy od pięciu spotkań dla grupy rodzin z chorobami autozapalnymi. Ostatnie z nich odbędzie się

26 czerwca o godzinie 10:00

Na każde spotkanie zapraszamy rodziców, z którymi będziemy rozmawiać przed kamerą na temat najważniejszych problemów, z którymi borykają się w czasie pandemii. Tematyka kolejnych spotkań powstanie w oparciu o zgłaszane przez słuchaczy potrzeby i pytania.

Prowadząca

Dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz

Pediatra, Immunolog, związana zawodowo z Kliniką Immunologii IP CZD .

Od ponad 20 lat zajmuje się pacjentami z pierwotnymi zaburzeniami odporności. Jako pierwsza w Polsce zajęła się diagnostyką i leczeniem zupełnie nowej grupy chorób tak zwanych autozapalnych-popularnie nazywanych zespołami gorączek nawrotowych.

Partnerzy wydarzenia