Rejestracja na IV edycję „IEI na Wesoło, diagnostyki II koło” 27-28.10.2023 r.

 

Rejestracja została juz zamknięta.
Ewentualne pytania proszę kierować na adres anna.machowicz@immunopoint.pl

W tegorocznej edycji można uczestniczyć tylko w formie stacjonarnej. Koszt rejestracji to 480 zł. Obejmuje uczestnictwo w warsztatach, wyżywienie, nocleg, materiały edukacyjne. Liczba mniejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. W grudniu będzie możliwość wykupienia nagrań z warsztatów.

Prelegenci

Dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz
Dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora
Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK.
Dr hab n. med. Barbara Piątosa, prof. IPCZD
Prof. dr hab. n. med. Bożena Mikołuć
Dr Dr Małgorzata Skomska-Pawliszak
Dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka

Partnerzy

Patronat Merytoryczny

Certyfikat INFARMY