Warsztaty „IEI NA WESOŁO – od palców po czoło”
Za nami II edycję warsztatów hybrydowych
„Wrodzone zaburzenia odporności, czyli „IEI na wesoło od palców po czoło”
8-9 października 2021 r.
Ośrodek Polanika
ul. Laskowa 95 Chrusty
W warsztatach można uczestniczyć stacjonarnie lub on-line.
 Ewentualne pytania – anna.machowicz@immunopoint.pl
Wydarzenia ujęte w programie pozamerytorycznym nie są finansowane ze środków innowacyjnych firm zrzeszonych w INFARMIE; nie są częścią programu naukowego. Finansowane w całości ze środków własnych Organizatora.

Oto 3 powody, dla których warto uczestniczyć w warsztatach „IEI na wesoło”

Przybliżamy uczestnikom praktyczne aspekty kliniczne poszczególnych wrodzonych zaburzeń odporności.

Wykorzystujemy innowacyjne metody przyswajania wiedzy przez zastosowanie elementów mnemotechniki. 

Pokazujemy praktyczne techniki relaksacji i dbania o kręgosłup podczas codzienniej pracy w gabinecie lekarskim.

Dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz

Pediatra, Immunolog, związana zawodowo z Kliniką Immunologii IP CZD. Od ponad 20 lat zajmuje się pacjentami z pierwotnymi zaburzeniami odporności. Jako pierwsza w Polsce zajęła się diagnostyką i leczeniem zupełnie nowej grupy chorób tak zwanych autozapalnych-popularnie nazywanych zespołami gorączek nawrotowych

Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK.

Pediatra i immunolog kliniczny. W 2006 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie immunologii klinicznej. Od wielu lat związana z Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.  Od 2019 r. pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie immunologii klinicznej. 

Dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka

Specjalista chorób dzieci i immunologii klinicznej, związana zawodowo z Kliniką Immunologii IP CZD i pacjentami z PNO od momentu ukończenia stażu podyplomowego, pasjonatka dermatologii w wydaniu immunologicznym i dalekich podróży.

Dr hab.n.med. Bożena Mikołuć

Specjalista pediatrii, immunologii klinicznej, pediatrii metabolicznej i medycyny rodzinnej; konsultant województwa podlaskiego w dziedzinie immunologii klinicznej; członek Nowojorskiej Akademii Nauk; członek Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności.

Partnerzy

Patronat Merytoryczny