Warsztaty „IEI NA WESOŁO – od palców po czoło”
Za nami II edycję warsztatów hybrydowych
„Wrodzone zaburzenia odporności, czyli „IEI na wesoło od palców po czoło”
8-9 października 2021 r.
Ośrodek Polanika
ul. Laskowa 95 Chrusty
W warsztatach można uczestniczyć stacjonarnie lub on-line.
 Ewentualne pytania – [email protected]
Wydarzenia ujęte w programie pozamerytorycznym nie są finansowane ze środków innowacyjnych firm zrzeszonych w INFARMIE; nie są częścią programu naukowego. Finansowane w całości ze środków własnych Organizatora.

Oto 3 powody, dla których warto uczestniczyć w warsztatach „IEI na wesoło”

Przybliżamy uczestnikom praktyczne aspekty kliniczne poszczególnych wrodzonych zaburzeń odporności.
Wykorzystujemy innowacyjne metody przyswajania wiedzy przez zastosowanie elementów mnemotechniki. 
Pokazujemy praktyczne techniki relaksacji i dbania o kręgosłup podczas codzienniej pracy w gabinecie lekarskim.

Prelegenci

Dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz
Dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora
Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK.
Dr hab n. med. Barbara Piątosa, prof. IPCZD
Prof. dr hab. n. med. Bożena Mikołuć
Dr Dr Małgorzata Skomska-Pawliszak
Dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka

Partnerzy

Patronat Merytoryczny